top of page

דו משפחתי ברמת ישי - דו זה לא בהכרח דומה

דו משפחתי שנקנה "על הנייר"

כבר בשלב התכנון בוצעו שינויים ושדרוגים בתכנית, עד להתאמתה המוחלטת לדרישות וצרכי המשפחה. הכניסות לחדרים הוסתרו, מפתחים הוזזו, עד שנוצר בית עשיר, מתוכנן לכל תרחיש של שינוי בעתיד ועונה על כל צורך בהווה.

bottom of page